Tài liệu

ASTEC và các giải pháp chung - VNE
ASTEC và các giải pháp chung - ENG
Hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh điện tử tự động
Phần mềm quản lý bãi đỗ xe thông minh
Giải pháp đăng ký khám, xếp hàng tại bệnh viện
Hệ thống xác minh công dân điện tử
Hệ thống giám sát bảo tàng
Giải pháp giao thông thông minh
Hệ thống giám sát CCTV
Giải pháp kiểm tra an ninh
Giải pháp Smart City
Giải pháp giám sát giao thông thông minh
Giải pháp giám sát camera tập trung
Kisok tự động
Màn hình quảng cáo thông minh
Robot AI
Giải pháp chuyển đổi số cho bệnh viện
Giải pháp chuyển đổi số cho viễn thông
Giải pháp chuyển đổi số cho ngân hàng
Giải pháp chuyển đổi số cho cảng, kho hàng
Giải pháp khóa bảo mật trực tuyến
Phủ sóng di động bên trong tòa nhà IBS
ASTEC- Bộ Công an Cục Công nghiệp An ninh
Giải pháp Kiểm soát an ninh cho nhà máy
Giải Pháp Cho Khách Sạn Thông Minh - Smart Hotel Solutions