t-place

Tổng quan dự án

Tổng Cục An Ninh

Giải pháp giám sát an ninh, kiểm soát vào – ra giúp kiểm soát lượng người vào – ra nhằm đảm bảo an ninh an toàn trong khu vực và tạo dựng hệ thống giám sát chuyên nghiệp hiệu quả hơn.

Lợi ích của hệ thống

Hệ thống giám sát an ninh, kiểm soát vào – ra sẽ giúp cải thiện được hiệu quả giám sát, nhân viên an ninh có thể quan sát toàn cảnh nhờ hệ thống giám sát tại khu điều khiển trung tâm.

Giúp nhận diện được đối tượng khả nghi.

Vị trí

Số 40 Phố Hàng Bài, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Loại hình dự án

Thi công lắp đặt thiết bị

Giải pháp cung cấp

Hệ thống giám sát an ninh Kiểm soát vào - ra Camera giám sát an ninh

/

Đối tác

Thư viện